Gotický kostol v Štítniku

Gotický kostol v Štítniku

Goticky evanjelicky kostol, postavený približne v 14. storočí ako trojloďová bazilika, s najstarším organom v strednej Európe z roku 1491, v chráme dominuje renesančno barokový oltár z roku 1636 s obrazom narodenia Ježiša Krista, čo je dosť netypický výjav pre protestantské kostoly. Na stenách sa zachovalo mnoho unikátnych gotických fresiek, z ktorých najstaršie sú z konca 14. storočia. Ide o vôbec najrozsiahlejší súbor stredovekej nástennej maľby u nás. Vo vnútri kostola sa nachádzajú hrobky Csetnekyho a jeho manželky Klary Bebekovej. Kostol je zaujímavý aj množstvom epitafov zavesených na stenách, celkovo je ich 14, čo je najviac na Slovensku.

Zdroj: wikipedia.org

Foto: Roman Ocelník foto

Gotický kostol v Štítniku

Gotický kostol v Štítniku

Gotický kostol v Štítniku

Back to top