Obec

Obecný úrad Štítnik

Námestie 1.Mája

049 32 Štítnik

Telefón: 058 788 37 91, 058 788 37 90

Fax: 058 788 37 91

E- mail: obec.stitnik@stonline.sk

Starosta obce:

Ladislav Belányi KDH

Poslanci:

...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

...

Prvá písomná zmienka: 1243

Počet obyvateľov: 1501 (31.12.2004)

Back to top