Memoriál Kolomana Holéczyho

Memoriál Kolomana Holéczyho

Kontrolórkou obce Ing. Zuzana Končeková

Štítnik

Z domu si odniesol dýku a nožík

Štítnik

Štítnik A zatiaľ druhý

šach

Budova na predaj

budova na predaj

Odhalenie pamätnej tabule rodákovi

Štítnik

Štítnik na piatom mieste

/šachový turnaj

1. Matičný fašiangový bál

a

Novozvolení ...

Štítnik

Záujemcovia za richtára ...

a

Syndikovat obsah

Back to top